PTT Gişe Memuru

TANIM
Gişede posta pulu ve jeton satan, mektup, telgraf ve diğer posta evraklarını kabul eden, havale kabul ve ödeme işlemlerine aracılık eden kişidir.

GÖREVLERİ
-Ünite yetkilisinden zimmet karşılığı pul ve jeton almak,
- Ücret mukabili müşterilere satmak,
- Müşterilerin mektup, telgraf ve diğer posta evraklarını almak
- Tartarak veya kelime adedini tespit ederek ücretini hesaplamak ve ücreti tahsil etmek
- Taahhütlü postaları deftere işlemek
- Müşterilerin gönderecekleri havaleleri kabul etmek,
- Müşterilere gelen havaleleri ödemek,
- PTT ile ilgili teleks telsiz ve sahil harçları, telefon abonman ve telefon konuşma ücretlerini tahsil etmek
- Telefonla konuşmak için müracaat edenlerin görüşme türünü görüşeceği şehir veya devlet ismini, telefon numarasını, tikete kaydetmek,
- Görüşme istemini merkez santral memuruna telefonla bildirmek
- Santralin görüşmeye hazır olan numaralarını anons ederek müşterilere görüşecekleri kabini söylemek
- Görüşme zamanını belirleyerek görüşme ücretini tespit etmek, tahsil etmek ve tikete işlemekm) Mesai bitiminde mevcut pul, jeton, matbu posta kartı, günlük telefon görüşme ücretleri tutarı gibi hasılatı saymak
- Bunlar hakkında zimmet fişi doldurularak vezneye yatırmak veya ilgililere teslim etmek
- Bunlardaki fazla ve noksanlıkları amirine bildirerek tutanakla tespit edilmesini sağlamak
- Telgraf ve posta ayırma işlemlerini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kaynak: İşkur

Sende Yorum Yaz